Værktøjskassen

Værktøjskassen

Læseværktøjer er en hjælp til at læse og forstå kilden

 

Analysemodeller er redskaber til kritisk analyse af kilden