9.9 Godteposen: Mine drømmes by - Ribe

9.9 Godteposen: Mine drømmes by - Ribe

Maja Bottelet blev født i Ribe i 1877, og giftede sig med en lokal guldsmed. I 1937 forfattede hun et lille skrift kaldet Mine Drømmes By – Ribe. Nedenstående digt stammer fra dette skrift, og udtrykker forfatterens opfattelse af at være vokset op i Ribe.

 

Kilde:

 

Du kære, lille fødeby, hvor fortidsminder bo

hvor vi på vore børnesko har travet

hvor stær og stork har levet i evig fred og ro

hvor horsegøg[1] og vildand drog mod havet

Hvor åens brus og hølæs – og hyldehækkens duft

tilsammen blev en stemning, som vi nævnte Ribe-luft

du lille by, vi elsker dig, og freder om dit navn

og altid bli’r for os du byers perle.

 

Som by, så borger siger man, og her det holder stik

alt præget er af gammeldags noblesse[2]

i dine stille gader, hvor munk og nonne gik

med andagstfulde[3] minder til sin messe

der færdes end vi roligt, foruden hu og hej

og verdens kamp og larm kun glimtvis finder til os vej

mens kaffen og rabarbergrøden glider

 

Og når vi ”børn af byen” en dag må drage ud

fra denne lille hyggelige rede

hvor man vor barndom fredede og skærmede os mod slud

vi altid, lille by, om dig vil frede

og aldrig vil vi glemme dig, stolte kongestad

hvor fordum kong Volmer og dronning Dagmar sad

hvor ridderdansen gik i den lyse sommernat –

for Danmark og for Erik hin unge.

 

End domens[4] skønne tårne sig hæver højt mod sky

som i Ambrosius og Tausens dage

end rosenhækken blomstrer om Torneroses by

og åen evigt rinder, og stork på taget står

og poesien bølger omkring os hvor vi går

Ja, by – i dig vi ejer en skøn og kostbar skat

som aldrig kan af møl og rust fortæres.

 

 

[1] Horsegøg: en slags fugl

[2] Noblesse: ædelhed

[3] Andagstfuld: opmærksom på en from og respektfuld måde

[4] Domen: Domkirken

 

Uddrag af Maja Bottelet: Mine Drømmes By – Ribe. Ribe Byhistoriske Arkiv, A782.