9.4 Love for murer- og tømrermesterforeningen i Ribe

Industrialiseringen og de voksende byer gav nye muligheder for mange arbejdere, men for arbejdsgiverne var det en udfordring. Ligesom arbejderne sluttede sig sammen i fagforeninger, sluttede arbejdsgiverne sig derfor også sammen. Skulle håndværkene i den hensygnende købstad bestå, måtte man undgå, at de faglærte ansatte stak af til bedre ansættelser.

 

Kilde:

 

Formål 

Foreningens formål er at fremme murer- og tømrermestrenes beståen, samt at varetage håndværkets interesser ved alle de midler, der kan skaffes til rådighed, nemlig:

  • at arbejde hen til indførelsen af en fast og ensartet dagløn, såvel for svende som for arbejdsfolk 
  • at modarbejde alt fuskeri 
  • at der ved selskabelige sammenkomster søges tilvejebragt en god indbyrdes forståelse 

 

§1

Foreningen består såvel af murer- som tømrermestre, og der bør arbejdes hen imod, at samtlige i byen bosiddende mestre af disse fag er medlemmer af foreningen. 

 

§12

Foreningens formål fremmes ved, at der på møderne sættes en normal dagløn og arbejdstid for det kommende år, såvel for almindelige svende som for arbejdsfolk. Denne må der i intet tilfælde afviges fra, hverken opad eller nedad. Som almindelige svend eller arbejdsmand regnes den, der kan udføre ethvert arbejde. Formænd eller mindre dygtige svende kan enhver betale i forhold til den vedtagne dagløn. 

 

§13

For at man i fremtiden kan være sikret imod at læredrenge løber fra en mester til en anden, uden dennes vidende og vilje, skal enhver lærling, der søger ny læreplads, være forsynet med en seddel fra sin tidligere mester om, at han med hans tilladelse er udgået af sit arbejde. På sedlen anføres også de udståede læreår samt læretiden. Læretiden ansættes herefter til 5 år, dog afkortes tiden til 3 år, hvis lærlingen er fyldt sit 16. år. 

 

§18

Giver nogen tilbud på arbejde, enten her eller andetsteds, må medlemmerne melde dette til lokalforeningens formand inden 3 gange 24 timer forinden dette indsendes. 

 

Således vedtaget på mødet den 15. december 1898. 

 

Let moderiseret uddrag af Love for murer- og tømremesterforeningen i Ribe, 1899. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, A1894.