4.1 Billedserie: Industrialisering

Se billederne enkeltvis

Ribe set fra nord, 1588

Ribe set fra nord, 1588

En stor del af Ribes velstand frem til 1600-tallet kom fra handelen med okser. Byen havde fra middelalderen det særlige privilegie at opkøbe okser i andre købstæder på lige vilkår med byernes egne købmænd. Det betød, at købmændene i Ribe kunne købe okser i hele Jylland og udskibe dem fra Ribe. Indtil 1700-tallet var byen en vigtig havn for fjernhandel.

Georg Braun og F. Hogenberg: Ribe set fra nord. 1588. Ribe Byhistoriske Arkiv, R53421.

 

Byporten

Byporten

Før købstædernes privilegier blev begrænset i løbet af 1850’erne, blev byen blev afgrænset fra det øvrige land ved hjælp af en byport. For at handle lovligt måtte man ind i byen, hvilket kostede en afgift.

Maleri af Peder Ussing (1785-1872): Gamle Nørreport i Ribe.1860. Olie på lærred, tilhører Ribe Kunstmuseum.

 

Ribes forbindelse med havet

Ribes forbindelse med havet

Ribes beliggenhed ved Ribe Å betød, at byen rådede over en beskyttet havn. Efterhånden som skibstyperne blev større og åens dybde ændrede sig blev det vanskeligt at sejle helt ind til Ribe med andet et småskibe. Turen fra havet til købstaden kunne under uheldige vejrforhold tage op til 14 dage.

Maleri af Carl Rasmussen (1841-1893): Ribe set vest fra, aften. 1869. Olie på lærred, tilhører Ribe Kunstmuseum.

 

Ribe Jernstøberi

Ribe Jernstøberi

Industrialiseringen medførte kun få fabrikker i Ribe. En af de vigtigste var Ribe Jernstøberi i Saltgade, som bl.a. producerede støbejernsovne. Fabrikken blev grundlagt i 1848, og er stadig en af byens store virksomheder.

Ribe Byhistoriske Arkiv, R00944-109-007.

Ribes ”industrikvarter”

Ribes ”industrikvarter”

Efter anlæggelsen af Esbjerg Havn fik Ribe forbindelse til både havnen og resten af landet med jernbanen, som åbnedes i 1875. Stationen var placeret tæt på det lille ”industrikvarter” øst for byen, hvor Sct. Nicolajgade og Saltgade ligger i dag. Til venstre i ses Giørtz bomuldsfabrikker. Siloen i midten tilhører byens gasværk, som åbnede i 1863.

Foto: J. Jensen. Ribe Byhistoriske Arkiv, B7071.

Administrationsbyen Ribe

Administrationsbyen Ribe

Ribe var en vigtig administrationsby både før og efter demokratiets indførelse. På Det Gamle Rådhus på von Støckens plads mødtes både Ribe Byråd og Ribe Amtsråd, som ses på dette maleri. Byen var også centrum i kirkelig henseende, da Ribe Stift dækkede store dele af Jylland.

Maleri af Heinrich Dohm (1875-1940): Ribe Amtsraad under Stiftamtmand Stemanns Forsæde. 1915. Olie på lærred, tilhører Ribe Kunstmuseum.

Byens torv

Byens torv

Efterhånden ophørte fjernhandelen fra Ribe. I 1800-tallet var byen i højere grad blevet knudepunkt for oplandets handel. Byen havde fortsat en del købmænd, og der handledes på Torvet.  

Maleri af Peter Tom-Petersen (1861-1926): Ribe Domkirke set østfra. 1891. Olie på lærred, tilhører Ribe Kunstmuseum.

 

Værktøjskassen

Værktøjskassen

Læse og forstå: Læsestrategi xx

Analysere og vær kritisk: Billedanalysemodel xx

Gå til værktøjskassen

Vælg en anden kilde: