8.7 Statistik: Befolkning og udstykninger i Bramming

Her finder du flere forskellige statiske data vedrørende befolkningsudvikling og husbyggeri i stationsbyen Bramming.

Udstykninger i Bramming, 1890-189

År Antal udstykninger  
1890-1894 5 anslået pr. år
1895 38  
1896 58  
1897 132  
1898 53  
1899 24  

Befolkningsudviklingen i Bramming by 1874-1901

År

Antal indbyggere

1874 <10
1895 606
1896 755
1901 709

 

Statistiske data efter Peter Dragsbo: "Bramming – en stationsbys fødsel". Lokal-Årbogen 1983 s. 62- 88.