6.4 Læseplan for Esbjergs skolevæsen

Kilde:

 

Indskrivning holdes to gange om året, den første maj og første november. Børnene optages i skolen i enhver alder. Skolegangen er en blanding af halvdags- og heldags-skolegang, og der bruges en blanding af klasselærer- og faglærersystem. Karakterer gives ikke, og der er ikke månedlig omflytning i klasserne. Opflytning i en højere klasse sker fortrinsvis efter modenhed.

 

Eksamen afholdes én gang årlig, sædvanlig i april, og varer mindst fire dage. Skolekommissionens medlemmer fungerer som censorer.

 

Frikvarter holdes hver halve dag og varer et kvarter. Tilsynet på pladsen og gangene i frikvarteret besørges skiftevis af lærerne uden vederlag. Samlingsstuer eller andre foranstaltninger i tilfælde af regnvejr haves ikke, og der ikke særligt klasseværelse for de børn, som på grund af sygdom og andet ikke må være i gården i frikvarteret. Børnenes opgang fra pladsen foregår under en lærers tilsyn og ledelse.

 

Der holdes som regel skole 246 dage om året. Skoletiden er om sommeren fra kl. 8-11 og fra kl. 2-5, om vinteren fra kl.9-12 og fra kl. 1-4.

 

Der er ikke særklasser for sinker.

 

Kommunen holder læsebøger, sangbøger og regnebøger, dog ikke første del, og de børn, der ikke kan skaffe de nødvendige bøger, får disse gratis.

 

Eftersidden anvendes, men ikke meget; hver lærer fører tilsyn med sine eftersiddere uden særligt vederlag herfor.

 

Let moderniseret uddrag af vedtægter for Ladepladsen Esbjerg.