4.6 Kort: Esbjergs første byplan

31165-109: Esbjergs første byplan 1870

Der var oprindelig ingen tanker om at anlægge en by ved havnen.

Selv om der endnu kun var få opførte huse, var det i 1870 imidlertid tydeligt, at der måtte lægges en plan for bebyggelsen ved Esbjerg. Der skulle jo nødigt ligge et hus, hvor der senere skulle være en vej. Byplanen blev lavet af landinspektør Wilkens, Fredericia, som lod gaderne gå vinkelret på hinanden (også kaldet gridnet). Det kunne endnu gennemføres alle steder undtagen i den senere Borgergade, hvor Frantz Lund Møllers smedje var opført året før og lå i vejen.

 

Byplanen blev forelagt og vedtaget på et møde på Strandby Kro den 10. november 1870. Esbjergs første bebyggelser er nummereret, og en liste over ejerne er påført kortet. 1: bager Barkentin, 2. sejlmager Feddersen, 3. Ole Christensen, 4. Olsen, 5. N. Herman Stokholm, 6, Chr. Graff, 7. H. P. Sørensen, 8. Jørg. Pedersen, 9. Søren Hansen Sørensen, 10. Christ Jensen, 11. slagter Chr. Iversen, 12.  entreprenør Hoffmann, 13. H. Jensen, 14. assistent Petersen, 15. Søren Nielsen, 16. smedemester Müller, 17. J. Hansen Schmidt, 18. slagter Niels Olsen, 19. P. Lambertsen, 20. Anders Hansen, 21. Ole J. Pedersen, 22. N. Christensen Esbjerg, 23. Andreas Mortensen, 24. Bayer Trasborg, 25. Søren M. Bjerrum, 26. Jens Chr. Jensen, 27. N. Hansen Pedersen, 28. Statskassen, 29. Interessentskab i Varde, 30. samme som 29 (lejer kasserer Schmidt), 31. tømmermester Christensen, 32. gårdejer Niels Christensen, 33. Pogge, 34. og 35. købmand Palludan i Varde m. fl. 36. og 37. Gebhardt, 38. 39. 40. købmand Thomsen m. fl. i Varde. 41. enke Abelone Madsen.

 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 31090-109.

Hent billedet her.