4.1 Billedserie: Byen vokser

Se billederne enkeltvis

Jordhytte på Baunehøj, ca. 1869

Jordhytte på Baunehøj, ca. 1869

Der var ikke beboelse nok til alle de mange tilflyttere i forbindelse med havnens opførelse. Denne jordhytte lå på den nuværende Baunehøjvej og var bygget ind i skrænten og havde en facade af ubrændte mursten. Andre byggematerialer var brædder, man havde fundet. På den måde kunne de nye indbyggere i Esbjerg skaffe sig et sted at bo, som de selv kunne bygge.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 74274-070.

Hent billedet her

Kongensgade, ca. 1875

Kongensgade, ca. 1875

Kongensgade, ca. 1875. Dette hus var en af byens kun tre ejendomme i to etager fra begyndelsen. Ejendommen, som nu har adresse Kongensgade 70, blev bygget som kolonial- og manufakturhandel i 1874-75 for købmand Christen Madsen Christiansen og ombygget i 1902 af arkitekt J. Lund Christensen. Han tlføjede endnu 1½ etage og gav bygningen sin nuværende facade. Det var ellers sagt om Esbjerg, at der kan man ikke bygge i to etager pga. den kraftige blæst. Bemærk i øvrigt de åbne grøfter overfor.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 51464-070.

Hent billedet her

Østre Havnevej, 1879

Østre  Havnevej,  1879

DFDS's  første  kontor og samlestald.  Huset  med  de  takkede  gavle  til  venstre  i  billedet  ligger  på  hjørnet  af  Englandsgade og Østre Havnevej og har adressen Englandsgade 1.

Foto: Hulda Bjørkgren.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 50343-084. 

Hent billedet her

Englandsgade, ca. 1880

Englandsgade, ca. 1880

Englandsgade set fra Borgergade mod Østre Havnevej. I baggrunden til venstre ses DFDS's første kontor. Huset med kvisten er det nuværende Englandsgade 4, der er blevet ombygget til fulde to etager.  Det forreste hus er revet ned. Bagerst i rækken anes "Den Lille Kirke", som ikke var nogen kirke, men Esbjergs første fotografiske atelier, ejet af P. Jensen.

Foto: Aage Lefolii, Esbjerg. 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 51450-039.

Hent billedet her

Torvet, 1896

Torvet, 1896

Vandpumpen  midt  på  Torvet  var  Esbjergs  eneste  offentlige  "vandværk"  indtil  1896,  hvor  vandværket  i  Vognsbøl  blev  taget  i  brug.

Foto: Esbjerg Papirforsyning. 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 56136-017.

Hent billedet her

Asfaltkogerne på Torvet, 1897

Asfaltkogerne på Torvet, 1897

Kongensgade/Torvet blev asfalteret i 1897, og i den forbindelse blev asfaltkogerne fotograferet på Torvet sammen med deres udstyr.

Foto: Pfefferkorn, Havnegade 22, Esbjerg.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 04996-505.

Hent billedet her

Personale og patienter, Esbjerg Kommunes Sygehus, ca. 1900

Personale og patienter, Esbjerg Kommunes Sygehus, ca. 1900

Personale og patienter foran epidemiafdelingen, Esbjerg Kommunes Sygehus på Baunehøj. Her ses sygehuskarl Thorvald Larsen, to vågekoner med hvide forklæder og sygeplejerske. Patienter med smitsomme sygdomme kunne isoleres på epidemiafdelingen for at mindske smittefaren i den tæt befolkede by. Smitsomme sygdomme kunne let brede sig i åbne rendestene og en overfladisk drikkevandsforsyning.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 54298-070.

Hent billedet her

Elektricitetsværket, ca. 1907

Elektricitetsværket, ca. 1907

Elektricitetsværket, ca. 1907. Det første elektricitetsværk i Esbjerg lå på hjørnet af Kirkegade og H.C. Ørsteds Gade. Bagved elværket var der et kølebassin, og heri elskede byens unger at bade i det lune vand. Det blev der dog sat en stoppper for i 1927, for da fik borgerne mulighed for at nyde det varme vand gennem et fjernvarmesystem. El-værket blev nedlagt i 1955.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 57398-070.

Hent billedet her

Fattiggården, 1910

Fattiggården,  1910

Fattiggården i Exnersgade 4 blev opført i 1905, og der var plads til 15 mænd og otte kvinder samt to delirister (dvs. drankere). Dengang kom man på fattiggården, når man ikke kunne klare sig selv, og havde man adresse der, måtte man ikke stemme til valg. 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 62851-070.

Hent billedet her

Restaurant Tivoli, ca. 1900

Restaurant Tivoli, ca. 1900

Forlystelsesetablissementet Tivoli ved Gl. Færgevej. Stranden og badebroen lå omtrent, hvor Vesterhavsgade ligger i dag bag Trafikhavnen, som blev bygget fra 1914-24. Det lille spidstagede hus på stranden foran den udendørs servering er efter tegningerne musiktribune, hvor et orkester kunne sidde i læ og underholde.

Foto: Stenders Forlag.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 26708-185.

Hent billedet her

Torvedag, ca. 1920

Torvedag, ca. 1920

Postkort med Torvedag i Esbjerg omkring 1920. 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 57217-114.

Hent billedet her

Esbjergensere, ca. 1880

Esbjergensere, ca. 1880

Esbjergensere holder fri, formodentlig en søndag. På billedet ses en slagter, en bager, en politibetjent, en tømrer, en maskinmester, en gæstgiver, en enkelt kvinde og nogle børn. Kvinder i øvrigt er hjemme for at passe hus.

Foto: Aage Lefolii, Esbjerg.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv 07234-039.

Hent billedet her

Vælg en anden kilde: