3.7 Statistik: Befolkningsudviklingen

Jernbanen gav mulighed for, at også andre dele af Sydvestjylland kunne nyde godt at den vækst, som fulgte med havnen ved Esbjerg. En indikator på væksten er befolkningsudviklingen:

 

Indbyggertal i Esbjerg, Ribe og Bramming 1870-1901
År Esbjerg Ribe Bramming
1870 460 3684 315
1880 1554 3933 375
1890 4111 4135 452
1901 13355 4243 965

 

Kilde: Esbjerg Kommune. Mellem fortid og fremtid. Esbjerg 2006, s. 53.