3.6 Kort: Jernbanelinjer

Da havnens placering var bestemt, skulle det besluttes, hvor jernbanelinjerne skulle gå. Kortet nedenfor indeholder forskellige løsningsforslag, som blev præsenteret for Rigsdagen i 1869-1870.

3.6 Kort: Jernbanelinjer

Hent kortet:

31741-109: Jernbanelinjer i Sydvestjylland

31741-109: Jernbanelinjer i Sydvestjylland

Kort over det sydlige Jylland med de forskellige jernbanelinjer til Esbjerg havn, 1870. Fremlagt som forslag for Rigsdagen 1869-1870.. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 31741-109.

Hent billedet her.