3.4 Ribes klage til Folketinget

Allerede i 1865 påbegyndtes planerne om en havn ved Strandby og en jernbane dertil - endestation var altså ved det nuværende Esbjerg. Der var mange holdninger til både placeringen af havnen og hvilken rute, jernbanen dertil skulle følge. Nedenfor ses, hvordan planerne blev modtaget i Ribe.

 

Kilde:

 

Denne kommunalbestyrelse[1] ser det som sin pligt at henvende sig til Folketinget i anledningen af den forelagte lov om en jernbane fra Vamdrup til Strandby.

 

Udføres regeringens plan på denne måde, vil det medføre en fuldstændig tilintetgørelse af Ribe som handelsplads. Ved den ulykkelige fred[2] har byen allerede mistet sit sydlige- og østlige opland. Udførelsen af regeringens projekt vil også afskære vores nordlige opland fra os og i stedet tilføre dette til tværbanens endepunkter[3] (især Kolding). Sker dette, ved vi ikke hvordan vores by skal kunne bestå.

 

Uden at tage stilling til vore stedlige[4] interesser, mener vi, at der under udarbejdelsen af regeringens plan ikke er taget hensyn til forskellige forhold, som burde tages i betragtning, især hvor den bedste plads for en havn på Vestkysten måtte være. […]

 

Vi mener derimod, at en jernbane, som kan bringe den vestjyske befolknings dele i nær indbyrdes forbindelse med sig selv og med de øvrige dele af landet, ville have stor materiel og politisk henseende. Dette ville være en reel og sikker fordel ved en vestjysk jernbane, men det opnås kun, hvis de mere befolkede egne, byer og handelspladser forbindes med banen.

 

Vi håber, at Folketinget vil tage hensyn til vor gamle danske kongebys beståen i fremtiden, og ikke (ved at isolere den samtidig med, at den mister resten af sit opland) lade den være blevet bevaret for Fædrelandet, kun for at gå en fuldstændig ødelæggelse i møde.

 

Hvis der anlægges en jernbane fra Vamdrup til Strandby, ønsker vi derfor at denne bane da får en sydligere retning, end regeringen har tænkt, og med en sidebane forbindes til Ribe.

 


[1] Kommunalbestyrelse svarer nogenlunde til et byråd.

[2] Den ulykkelige fred: Tabet af hertugdømmerne i 1864.

[3] Vamdrup ved Kolding og Strandby, hvor Esbjerg senere opstod.

[4] Stedlige: lokale

 

Moderniseret udgave af Ribe Kommunalbestyrelses henvendelse til Folketinget 21. februar 1865, gengivet efter Ribe Stiftstidende 23-02-1865.

Har du brug for et kort?

 

Måske skulle du kigge på de linjeføringer, regeringen foreslog i 1868. 

Gå til kilde 3.6