2.6 Kortserie: Havnen anlægges

Se billederne enkeltvis

Kort over den planlagte Dokhavn ved Esbjerg, 1868

Kort over den planlagte Dokhavn ved Esbjerg, 1868

Det trekantede område udgør den såkaldte Dokhavn, som skibene kunne sejle ind i via en sluse. Den søndre havnemole og lededæmningen skulle beskytte indsejlingen og vanddybden i sejlrenden.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 22082-070.

Hent kortet her.

Esbjerg Havn, 1890 - udsnit

Esbjerg Havn, 1890 - udsnit

Havnen måtte udvides flere gange. Uden for den oprindelige Dokhavn er her opført en fiskerihavn samt en dybvandskaj (Englandskaj). Et større areal på havnens sydøstlige side anvendes til bl.a. svinestald og godsekspedition. Området er forsynet med skinner, så transporten kunne ske direkte mellem skib og tog.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv 25762-109

Hent kortet her.

Esbjerg Havn, 1910 - udsnit

Esbjerg Havn, 1910 - udsnit

Fiskerihavnen er nu vokset så meget, at der er anlagt en ny og meget større på Dokhavnens nordvestlige side. Byen er desuden etableret så meget, at der ses mange gader med gadenavne.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 25808-109. 

Hent kortet her.

Udvidelse af havnen, 1909-1924

Udvidelse af havnen, 1909-1924

I 1909 blev havnen igen vedtaget udvidet, men færdiggørelsen blev forsinket af 1. Verdenskrig, så udvidelsen var først fuldt færdig i 1924.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 85817-109.

Hent billedet her.