Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

2.4 Lov om anlæg af en havn ved Esbjerg

Anlæggelsen af Esbjerg havn skete ikke ved et tilfælde, men blev besluttet ved lov den 24. april 1868  i Rigsdagen, som det danske parlament blev kaldt indtil det i 1953 blev omdannet til Folketinget. Før en lov er gyldig skal den stadfæstes af kongen, dvs. at han skal godkende og underskrive den.

 

Kilde:

 

Vi Christian den Niende osv. G. v.[1]: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§1. Ved Indenrigsministerens foranstaltning anlægges i nærheden af Esbjerg en dokhavn for statskassens regning.

 

§2. Til det i § 1 omhandlede anlæg kan anvendes et beløb af 600,000 Rd. Hvoraf indtil 200,000 Rd. kommer til anvendelse i finansåret 1868-69. Herunder er ikke indbefattet indførselstold af de til anlæget anvendte materialer.

Anlæget skal være fuldført senest den 1ste januar 1871.

 

§ 3. de i Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i kongeriget 10 Marts 1861

§§ 5, 9, 10 og 11 indeholdte bestemmelser finder også anvendelse på dette anlæg.

 

§ 4 Indenrigsministeren fastlægger de nærmere bestemmelser om havnens benyttelse og bestyrelse samt opkrævning af havneafgifter, hvilke skal indflyde i statskassen.[2]

Hvorefter alle vedkommende har sig at rette.

 

Ordforklaring:

[1] Christian den Niende osv. G. v.: Kongen har mange forskellige titler som traditionelt nævnes i begyndelse af en lov. Her er de dog forkortet.

[2] Indflyde i statskassen: Staten skal modtage havneafgifterne

 

 

Lov om Anlæg af en Havn ved Esbjerg. (Indenrigsministeriet.)

Nedenfor kan du se loven, som den oprindelig så ud, da den blev udgivet i Lovtidende i 1868. De "krøllede" bogstaver kaldes trykte, gotiske bogstaver. Hvis du vil prøve at læse det, finder du en oversigt over bogstaverne her.

Uddrag fra Lovtidende

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies