2.2 Morten Skrædders erindringer

2.2 Morten Skrædders erindringer

Morten Peder Anthon Kristensen, kaldet Morten Skrædder, blev født i 1860 nær det senere Esbjerg. Han havde seks søskende, og kom derfor ud at tjene i en alder af 7½ år. I 1955 nedskrev T. Tobiassen Kragelund erindringerne for Morten Skrædder. Heri står følgende om anlæggelse af Esbjerg Havn:

 

Kilde:

 

I disse mine barndomsår var det at Esbjerg Dokhavn blev gravet, og slusen ind til dokken bygget. Jeg husker de mange svenskere, der kom hertil, Ja, mange andre kom rejsende for at få arbejde ved havneanlæget. Det var et syn, som jeg aldrig glemmer og altid vil huske når jeg mindes, at al jorden blev gravet løs med spader og skovle og læsset på børe, som derefter blev trillet paa planker op til siderne. Der trillede en række på 25 til 20 mand efter hverandre nede fra bunden i dokken og et langt stykke opad og ud på jordoverfladen.

 

Jeg husker ogsaa Hoffmann, når han lørdag aften kom vandrende forbi mit barndomshjem efter Damsmark, og atter mandag morgen tidlig kom gående til havnearbejdet. Ja, det var dengang, da folk gik.

 

Fra Gjesing og nærmeste omegn handlede alle i Strandby Kro, hvor der ogsaa var købmandshandel. Der var aldrig surhed, når vi børn skulle løbe et ærinde til Strandby Kro efter et eller andet, for Cecilie[1] gav os altid et stykke brun sukker (kandis) eller et par rosiner.

 

[1] Kromandens kone

 

Uddrag af Morten Peder Anthon Kristensens erindringer. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, A1282.

Denne tekst er et uddrag.

Du kan også læse en længere udgave af teksten her med gammelt sprog og gammel retskrivning. 

 

Kort over Strandby og Esbjerg

Morten Skrædder fortæller, at han løb fra Gjesing til Strandby Kro. Kortet nedenfor er lidt senere end Morten Skrædders barndom, nemlig fra 1880'erne. Den røde prik viser beliggenheden af Strandby kro. Gjesing ses øverst i kortet. Hvis du vil se detaljer, kan du både zoom ind og få vist et nutidigt kort.