1.8 Ud i byen

Esbjerg

Esbjerg

Skulpturen Hjertingfisker er opstillet i Hjerting, hvor der langt tilbage har været fiskerleje og udskibningssted. Før fiskeriet fra Esbjerg Havn blev dominerende, fiskede man bl.a. med liner fra de såkaldte Hjerting-kaner. Skulpturen er opstillet lige ved Hjerting Kanelaug, som bygger rekonstruktioner af den gamle skibstype.

 

Hjertingfisker, Hjerting Strandvej 23

Ribe

Ribe

På Skibbroen i Ribe kan man stadig få et indtryk af, hvordan den vigtige købstadshavn så ud før anlæggelsen af Esbjerg Havn.

Besøg museumseverten Johanne Dan, som er en kopi af en bådtype, som kunne anvendes i Vadehavet.

Gå gerne op på Riberhus Slotsbanke, hvor man kan få et indtryk af havnens størrelse og den lange vej ud til åbent hav gennem Ribe Å.

 

Skibbroen, 6760 Ribe

Bramming

Bramming

Store dele af det nuværende Bramming ligger på jorde, som helt tilbage fra 1500-tallet hørte under hovedgården Bramminggård. På Bramminggård tjente man især sine penge på studedrift. Desuden betalte hovedgårdens fæstebønder både skat og hoveriarbejde til herremanden på Bramminggård. I dag ligger Sydvestjyllands Efterskole i bygningerne. Den nuværende hovedbygning er opført i 1786.

Brammingegård / Sydvestjyllands Efterskole, Kirkebrovej 7, 6740 Bramming