1.5 Filmklip: 2. Slesvigske krig

Tabet af hertugdømmerne fik stor indflydelse på Sydvestjylland. Dels var tabet af Ribes opland med til at ændre den gamle købstads økonomiske vilkår; dels betød tabet af Altona, at man fik behov for en ny havn på Jyllands vestkyst.

 

Kilde:

 

 

Afsnittet "Anden Slesvigske Krig" fra serien Sønderjysk Historiekanon, udgivet af HistorieLab.