1.4 Danske Lov

Uddrag fra Lovtidende

Danske Lov blev skrevet i 1683. Den har bestemmelser om mange forhold, herunder regler for, hvilken slags virksomhed og handel man måtte drive på landet, og hvilken man skulle til købstaden efter. Disse regler var i kraft til 1800-tallets midte og gjorde købstæder som Ribe og Varde til centrum for handel.

 

Kilde:

 

§23. Ingen håndværksmand må bo i landsbyen, undtagen grovsmede, tømmermænd, bødkere, teglbrændere, pottemagere, som laver sorte potter, hjulmænd, murmestere, skindere, vævere, som væver vadmel, blår- og hampelærred, skræddere, som sy vadmel, og de skomagere, som sy bøndersko.

 

§24. Ingen… må bruge noget købmandskab på landet og i landsbyerne til forprang med alen, mål, eller vægt, eller sælge nogen kramvare, stål, salt, eller fremmed humle. [Straf: At betale de handlede varer i bøde] …

 

§26. Bønderne skulle føre deres varer til købstæderne og falbyde dem på offentlige torve og markeder og ikke sælge dem til høkere og forprangere, som løber om på landet. …

 

Let moderniseret udvalg af paragraffer fra Danske Lov, Tredie Bog, Kapitel 13.

 

Ordforklaring

Alen: 1 alen = 2 fod = 62,81 cm
Forprang: Handel uden for købstæderne.

Slå op i ODS

Der er mange gamle udtryk i Danske Lov - prøv at slå dem op i Ordbog over det danske sprog her.