1.1 Billedserie: Før Esbjerg Havn

Se billederne enkeltvis

Ribe set fra nord

Ribe set fra nord

I middelalderen og renæssancen var Ribe den vigtigste købstad i det sydvestjyske område. På Georg Braun og F. Hogenbergs prospekt ses studene, som eksporteres fra byen, mens skibene på åen er på vej til havnen.

Ribe Byhistoriske Arkiv, R04865-109.

Hent billedet her

Hjerting 1768

Hjerting 1768

Søvejen gav god adgang til at handle med fjerne egne. Denne illustration viser f.eks. Hjerting i 1768, hvor fra der både blev drevet fiskeri og handlet med det store udland. Eksportvarer herfra var f.eks. tørrede fisk og de såkaldte jydepotter (en slags lerkrukke, som produceredes lokalt).

Prospekt af Hjerting set fra Tvehøje i Den Danske Atlas, 1768.

Hent billedet her

Kvæget drives

Kvæget drives

En af de helt store eksportvarer fra Sydvestjylland var studene.

Maleri af Niels Pedersen Mols (1859-1929).

Tilhører Fanø Kunstmuseum.

Hent billedet her

Kvæget drives

Kvæget drives

En af de helt store eksportvarer fra Sydvestjylland var studene.

EBA, 50342-070

Hent billedet her

Lastning af en evert

Lastning af en evert

Bortset fra Ribe, der havde en skibbro, hvor skibe kunne lægge til, var der ikke havne i vores forstand i Vadehavsområdet. Fartøjerne - everter og lægtere - fulgte tidevandets rytme. Vej højvande sejlede de så tæt på anløbsstedet som muligt, så fartøjet kunne sætte sig på havbunden ved lavvande. Derefter kunne det så losses og lastes fra hestevogne for ved første højvande at sejle videre til næste destination.

Billedet er fra Nordby, Fanø.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 08550-082.

Hent billedet her

Evert på stranden

Evert på stranden

Der kan både lastes og losses direkte i everten, når den står på strandbunden ved lavvande i Vadehavet.

Maleri af Viggo Fauerholdt (1832-1883).

Tilhører Fanø Kunstmuseum.

Hent billedet her

Esbjerg Klif, 1868

Esbjerg Klif, 1868

Ved Esbjerg var der næsten ingen bebyggelse eller havn før 1868. Illustrationen er fra Illustreret Tidende og forestiller Esbjerg Klif (Esbjerg Kleve). I artiklen stod bl.a.: "Denne bakke gaaer paa to steder steilt ned imod Havet og danner derved ligesom to smaa Forbjerge, der kaldes østre og vestre klif. Nedenfor den vestre af disse Kliffer, der tillige er den største, er det at den paatænkte Havn skal anlægges".

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 50294-070.

Hent billedet her